logo

Wycofanie

Prawo do odwołania dla konsumentów

„Konsument” to każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.

withdrawal banner

Instrukcje dotyczące odwołania

Prawo do cofnięcia

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn

Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni ze skutkiem od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie produkty, o ile zamówiłeś jeden lub więcej produktów w ramach standardu zamówienie i ten/te produkty/produkty jest/są dostarczane jednolicie.

w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objąłeś w posiadanie ostatni produkt, o ile zamówiłeś kilka produktów w ramach zamówienia standardowego i produkty te są dostarczane oddzielnie.

w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie ostatnią dostawę częściową lub ostatnią jednostkę, jeżeli zamówiłeś produkt, który jest dostarczany w kilku częściach lub jednostkach.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz nas o tym poinformować SOFTFLIX AG, DE340040734, Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin, Numer telefonu: +49(0)800 7777 199, Adres e-mail: contact@softflix.com o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie. (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) W tym celu można skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

W celu zabezpieczenia okresu odstąpienia wystarczy, że wyślesz zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanej przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; nie poniosą Państwo żadnych opłat z tytułu tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do momentu zwrócenia nam produktów lub dostarczenia dowodu, że odesłali nam produkty, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Produkty należy odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Musisz zapłacić za amortyzację produktów tylko wtedy, gdy amortyzację tę można przypisać jakimkolwiek czynnościom z Tobą, które nie były konieczne do sprawdzenia stanu, cech i funkcjonalności produktów.

Kryteria wykluczenia lub wygaśnięcia

  Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów

 • o dostawę Produktów, które nie są prefabrykowane, dla wytworzenia których ważny jest indywidualny wybór lub zamówienie Konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do zindywidualizowanych wymagań Konsumenta
 • o dostawę produktów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony
 • o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, które jednak mogą być dostarczone najwcześniej po 30 dniach od dnia zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów

 • o dostarczenie zapieczętowanych produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu
 • o dostarczenie produktów, jeżeli po dostarczeniu, ze względu na swój stan, zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;
 • o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.