logo

odcisk

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

SOFTFLIX AG Kurfürstendamm 14 10719 Berlin NIEMCY

Reprezentowana przez Zarząd:Marta Górka (przewodnicząca)
Przewodniczący Rady Nadzorczej:Aleksander Górka

telefon:+49(0)800 7777 199
e-mail:contact@softflix.com

Wpis do rejestru handlowego:

Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy w Charlottenburgu
Numer rejestracyjny:HRB 241124 B

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 ustawy o podatku od sprzedaży:

DE 340040734

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:

Marta Górka Kurfürstendamm 14 10719 Berlin NIEMCY

Przedmiot firmy:
SOFTFLIX AG prowadzi działalność w zakresie importu, eksportu i handlu towarami różnego rodzaju, sprzedażą i rozwojem towarów, gier, oprogramowania i licencji. Do naszych głównych kompetencji należy handel oprogramowaniem i grami wideo, a także opracowywanie indywidualnych rozwiązań programistycznych dla naszych klientów.

Odpowiedzialność za treść
Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest poprawna, kompletna lub aktualna. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym wiadomo o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą łącza. Strony, do których prowadzą łącza, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

prawa autorskie
Treści i prace na tych stronach stworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które jest dostępne na naszej stronie internetowej.

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO:
Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/odr. Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej. Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.