logo

Odnětí

Právo na odvolání pro spotřebitele

„Spotřebitel“ je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci, kterou v naprosté většině nelze přičíst ani její obchodní, ani samostatné profesní činnosti.

withdrawal banner

Pokyny pro odvolání

Právo na odvolání

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní s účinností ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali produkty, pokud jste si objednali jeden nebo více produktů v rámci standardního objednávky a tento/tyto produkt/produkty je/jsou dodávány jednotně.

na kterém jste Vy nebo Vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední produkt, pokud jste si objednali několik produktů v rámci standardní objednávky a tyto produkty jsou dodávány samostatně.

na které jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední dílčí dodávku nebo poslední jednotku, pokud jste si objednali produkt, který je dodáván v několika dílčích dodávkách nebo jednotkách.

Abyste mohli uplatnit své právo na odvolání, musíte nás o tom informovat SOFTFLIX AG, DE340040734, Kurfürstendamm 14, 10719 Berlin, Telefonní číslo: +49(0)800 7777 199, Emailová adresa: contact@softflix.com vašeho rozhodnutí odvolat tuto smlouvu prostřednictvím jasného prohlášení. (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, který však není povinný.

Aby byla zachována lhůta na odvolání, postačí, když zašlete oznámení o uplatnění práva na odvolání před uplynutím lhůty na odvolání.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jinou než nejpřiměřenější formu standardního doručení námi nabízené), neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení o odvolání této smlouvy.

Pro toto splácení používáme stejné platební prostředky, které jste původně použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v důsledku této splátky vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud nám nebudou produkty vráceny nebo dokud neprokážete, že jste nám produkty odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Produkty nám musíte okamžitě vrátit nebo převést, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o odvolání této smlouvy.

Lhůta je zachována, pokud produkty odešlete před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení produktů nesete vy.

Případné znehodnocení produktů musíte uhradit pouze v případě, že lze toto znehodnocení přičíst jakékoli manipulaci s vámi, která nebyla nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti produktů.

Kritéria pro vyloučení nebo vypršení platnosti

  Právo na odvolání není u smluv k dispozici

 • na dodávku výrobků, které nejsou prefabrikované a pro jejichž výrobu je důležitý individuální výběr nebo ujednání spotřebitele nebo které jsou jednoznačně přizpůsobeny osobním požadavkům spotřebitele
 • na dodávku produktů, které se mohou rychle zkazit nebo jejichž datum spotřeby by bylo rychle překročeno
 • na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, které však lze dodat nejdříve po 30 dnech od uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterých podnikatel nemá žádný vliv
 • pro doručování novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

  V případě smluv právo na odvolání předčasně zaniká

 • na dodávku zapečetěných výrobků, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla po dodání odstraněna pečeť
 • na dodávku produktů, pokud byly po dodání s ohledem na jejich stav neoddělitelně smíchány s jiným zbožím
 • na dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.