logo

otisk

Informace podle § 5 TMG:

SOFTFLIX AG Kurfürstendamm 14 10719 Berlín NĚMECKO

Zastoupená správní radou:Marta Górka (předsedkyně)
Předseda dozorčí rady:Aleksander Górka

Telefon:+49(0)800 7777 199
E-mailem:contact@softflix.com

Zápis do obchodního rejstříku:

rejstříkový soud:Okresní soud Charlottenburg
Registrační číslo:HRB 241124 B

Daňové identifikační číslo podle § 27 zákona o dani z obratu:

DE 340040734

Za obsah odpovídá dle § 55 Abs. 2 RStV:

Marta Górka Kurfürstendamm 14 10719 Berlín NĚMECKO

Předmět společnosti:
SOFTFLIX AG působí v oblasti dovozu, vývozu a obchodu se zbožím různého druhu, prodejem a vývojem merchandise položek, her, softwaru a licencí. Mezi naše hlavní kompetence patří obchodování se softwarem a videohrami a také vývoj individuálních softwarových řešení pro naše zákazníky.

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Nemůžeme však zaručit, že obsah je správný, úplný nebo aktuální. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecného zákona v souladu s § 7 (1) TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme. Informace o ochraně údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je k dispozici na našich webových stránkách.

Řešení sporů online podle čl. 14 odst. 1 písm. 1 ODR-VO:
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete na adrese https://ec.europa.eu/odr. Naši e-mailovou adresu naleznete výše v tiráži. Nejsme povinni a nejsme ochotni účastnit se postupů řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.