logo

Về Chúng Tôi

about-us-robot

Tiếp xúc

Gửi email cho chúng tôi

Gửi thư cho chúng tôi nếu có thắc mắc chung, bao gồm tiếp thị và hợp tác

contact@softflix.com

Gọi cho chúng tôi

Hãy gọi cho chúng tôi để nói chuyện với một thành viên trong nhóm của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

+49(0)800 7777 199

Ủng hộ

Xem các tài nguyên hữu ích, Câu hỏi thường gặp và công cụ dành cho nhà phát triển.

support@softflix.com

Nhận dạng nhà điều hành trang web hợp pháp:

SOFTFLIX AG

DE340040734

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

Germany

Đã đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại của Tòa án quận Munich, Sổ đăng ký thương mại số 237596

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ODR), có thể được xem dưới đây:www.ec.europa.eu/odr

"Chúng tôi là thành viên của sáng kiến «Thương mại công bằng' kể từ ngày 12/07/2020. Để biết thêm thông tin, hãy xem:www.fair-commerce.de